ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι Κύπριοι προχωρούν θετικά επιδεικνύοντας αξιόλογη πρόοδο μέσω της ανάμνησης και της συγκέντρωσής τους.

Written by Demetris

Η Κύπρος είχε το χαμηλότερο ποσοστό ατόμων που ανέφεραν πως είχαν μέτρια ή σοβαρή δυσκολία στη μνήμη και τη συγκέντρωση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ το 2022, 5,7% σε σύγκριση με 14,9% στον εκτιμώμενο μέσο όρο της ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωστόσο το ποσοστό που αντιμετωπίζει το εν λόγω πρόβλημα στην Κύπρο είναι αρκετά υψηλότερο μεταξύ των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας.

Τα υψηλότερα ποσοστά ατόμων που δήλωσαν πως αντιμετώπιζαν δυσκολίες στη μνήμη ή τη συγκέντρωση καταγράφηκαν στη Φινλανδία (33,6%), τη Δανία (26,7%), τις Κάτω Χώρες (26,0%), τη Σουηδία (25,2%) και την Εσθονία (24,9%).

Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Κύπρο (5,7%), τη Μάλτα (6,5%), την Ιρλανδία (7,3%), τη Βουλγαρία (7,9%) και την Ουγγαρία (8,0%).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα προβλήματα μνήμης και συγκέντρωσης παρουσιάζονται συχνότερα μεταξύ των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας. Ειδικότερα, μεταξύ των ατόμων που δεν διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας, το ποσοστό όσων δήλωναν πως αντιμετώπιζαν τέτοιες δυσκολίες βρισκόταν στο 13,9%, ενώ βρισκόταν στο 19,9% για τα άτομα που διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας.

Η διαφορά μεταξύ όσων διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας και όσων δεν διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας ήταν μεγαλύτερη των 20 ποσοστιαίων μονάδων (πμ) σε ορισμένα κράτη μέλη.

Στην Κύπρο η διαφορά ήταν σημαντική στις 8,3 πμ (4,6% μεταξύ των ατόμων που δεν διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας, έναντι 12,9% μεταξύ των ατόμων που διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας).

Στην Κροατία καταγράφηκε η μεγαλύτερη διαφορά στις 23,9 πμ (16,2% των ατόμων που δεν διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας, σε σύγκριση με 40,1% των ατόμων που διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας) ενώ στην Εσθονία ήταν 21,2 πμ (19,4% σε σύγκριση με 40,6%).

Σημαντικές διαφορές καταγράφηκαν επίσης στη Λετονία (16,2 πμ), τη Σουηδία (15,8 πμ) και τις Κάτω Χώρες (14,3 πμ).

Η κατηγορία των δυσκολιών στη μνήμη ή στη συγκέντρωση καλύπτουν ποικιλία προβλημάτων με τις γνωστικές λειτουργίες, όπως η δυσκολία στον προσανατολισμό, η ανικανότητα συγκέντρωσης σε μια δραστηριότητα, ή περιστατικά όπου ξεχνά που βρίσκεται ή τι μήνα έχει ο χρόνος. Επίσης, ένα άτομο με γνωστικές δυσκολίες μπορεί να ξεχνά κάτι που μόλους του έχουν πει, ή να μπερδεύεται ή να φοβάται σε διάφορες καταστάσεις. Ωστόσο, ο πιο πάνω ορισμός δεν αφορά τις δυσκολίες στη μνήμη ή συγκέντρωση λόγω καθημερινών καταστάσεων, όπως ο μεγάλος φόρτος εργασίας ή το άγχος, ή ως αποτέλεσμα της κατάχρησης ουσιών.

ΚΥΠΕ

About the author

Demetris