ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ψεύτικη χρηματοδότηση ύψους 282 εκατομμυρίων ευρώ για την ψηφιακή ανάπτυξη της Κύπρου.

Written by Demetris

Η Κύπρος προετοιμάζεται για την ψηφιακή εποχή με την υλοποίηση πολλών έργων και πρωτοβουλιών, υποστηριζόμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που χορηγεί χρηματοδότηση ύψους 282 εκατομμυρίων ευρώ έως το 2026. Αυτά θα φέρουν αλλαγές και θα εισαγάγουν τη χώρα σε μια νέα ψηφιακή εποχή

IMG_2390.jpeg

Σχεδιάζεται η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με σκοπό να ενισχυθεί η ψηφική οικονομία. Προωθείται η συνδεσιμότητα μέσω υψηλών ταχυτήτων δικτύων σε πόλεις και ύπαιθρο. Ενισχύεται η εκπαίδευση στις ψηφικές δεξιότητες της κοινωνίας. Υποστηρίζεται η έρευνα και καινοτομία. Προωθείται η νεοφυής επιχειρηματικότητα. Ενισχύεται η κυβερνητική άμυνα κατά των κυβερνοεπιθέσεων. Όλα αυτά τα έργα περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο 2024-2026 του Υφυπουργείου Καινοτομίας, το οποίο θα παρουσιαστεί αύριο κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή.

Ο Υφυπουργός Καινοτομίας, Φίλιππος Χατζηζαχαρίας, τονίζει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι η κυριότερη πρόκληση της εποχής μας. Η επιτυχής ψηφική μετάβαση θα βελτιώσει τις υπηρεσίες προς τους πολίτες, θα αυτοματοποιήσει διαδικασίες και θα ενισχύσει τη διαφάνεια του κράτους, 

αντιμετωπίζοντας τη διαφθορά.

IMG_2394.jpeg

“Ο ψηφιακός μετασχηματισμός ανοίγει την πόρτα για ανάπτυξη, καινοτομία και τεχνολογική βιομηχανία, ενισχύοντας το οικοσύστημα της Κύπρου και δημιουργώντας θέσεις εργασίας. Αυτή η μετάβαση προάγει την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την διατήρηση της ιδιωτικότητας των πολιτών. Επιπλέον, ενισχύει την ετοιμότητά μας στην αντιμετώπιση κρίσεων, όπως φυσικές καταστροφές ή δημόσιες υγειονομικές κρίσεις, επιτρέποντας ταχεία ανταπόκριση και διαχείριση”

Ο κ. Χατζηζαχαρίας υπογραμμίζει τη σημασία της μετάβασης στην ψηφική εποχή, καθώς αυτό αποτυπώνεται στις χρηματοδοτήσεις της ΕΕ. Συνολικά, το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου έχει προϋπολογισμό ύψους 1,2 δισ. ευρώ έως το 2026, με το 23% αυτού του ποσού να διατίθεται για έργα που συνδέονται με τη ψηφική μετάβαση.

Το Υφυπουργείο Καινοτομίας είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση 17 έργων αξίας 139,5 εκατ. ευρώ, ενώ υπάρχουν επίσης 21 άλλα ψηφικά έργα υπό την εποπτεία άλλων υπουργείων, αξίας 70,4 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, υπάρχουν και άλλα ψηφικά έργα που χρηματοδοτούνται από διαρθρωτικά ταμεία.

Όσο αφορά στο Στρατηγικό Σχέδιο 2024 -2026 του Υφυπουργείο Καινοτομίας, αυτό εστιάζει σε τρεις πυλώνες:

α) Ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας: Αυξημένη επένδυση στο ψηφιακό οικοσύστημα μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αναβάθμισης των υποδομών για συνδεσιμότητα, εκπαίδευσης των πολιτών στις ψηφιακές δεξιότητες, μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, και επίτευξη των στόχων της Ψηφικής Δεκαετίας 2030.

β) Βιώσιμη καινοτόμος οικονομία: Δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για έρευνα και καινοτομία, προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και η κοινωνική ευημερία της χώρας.

γ) Θωράκιση των υποδομών της χώρας: Εφαρμογή στρατηγικής πολιτικής για την αποτελεσματική προστασία των κρίσιμων δικτυακών και πληροφοριακών υποδομών της χώρας, με παράλληλη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέματα κυβερνοασφάλειας.

Πηγή https://www.philenews.com/kipros/koinonia/article/1401265/xrimatodotisi-mamouth-e282-ekat-gia-tin-psifiaki-kipro/

About the author

Demetris