ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Περί «Περιφερειαρχών» ο λόγος

Written by LatsiaTV

Του Χάρη Θεραπή

Μία από τις μεγαλύτερες παρανοήσεις που αφορούν την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι ο πραγματικός ρόλος του Προέδρου του Περιφερειακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΠΟΑ). Ένας ρόλος καθαρά τεχνοκρατικός και όχι εκτελεστικός όπως εσκεμμένα αφήνουν κάποιοι εκ των υποψηφίων για την θέση να εννοηθεί.

Ο νόμος ορίζει ως αρμοδιότητες του Προέδρου και του ΠΟΑ, την διαχείριση θεμάτων Υδατοπρομήθειας, των Αποχετευτικών συστημάτων, των Αποβλήτων και της έκδοσης πολεοδομικών αδειών ΟΤΑΝ μεταφερθούν από τους οικείους δήμους.

Άρα ο Πρόεδρος του ΠΟΑ δεν είναι ούτε «Περιφερειάρχης», ούτε «Νομάρχης» αλλά ούτε και «Υπερυπουργός». Δεν ασκεί εκτελεστική εξουσία ούτε καν ως εκπρόσωπος της κεντρικής κυβέρνησης, απλά του έχουν παραχωρηθεί εξουσίες από τον ΥΠουργό ΕΣωτερικών  για τα θέματα που έχω προαναφέρει.

Πολιτικές δυνάμεις, ειδικότερα το ΑΚΕΛ, ορθά επιμένουν σε υποψηφιότητες τεχνοκρατών για να πληρώσουν την θέση του Προέδρου του ΠΟΑ. Οι πολλαπλές προκλήσεις που θα καλεστούν να αντιμετωπίσουν όλοι οι εκλελεγμένοι άρχοντες της ΤΑ, δεν αφήνουν περιθώρια μικροπολιτικής, κομματικής ισχύος ή προσωπικής φιλοδοξίας για πολιτική ανέλιξη.

Δείτε τον Νόμο που αφορά τους Περιφερειακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης ΕΔΩ (σελίδα 368/ Άρθρο 20).

About the author

LatsiaTV