ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αλλάζει το ολοήμερο σχολείο – Οι 5 βασικοί άξονες

Written by Demetris

Είναι αποφασισμένο το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) και η ίδια η Υπουργός Αθηνά Μιχαηλίδου να αναβαθμίσουν τον θεσμό του ολοήμερου σχολείου, έτσι ώστε τα παιδιά να επεκτείνουν τον ωφέλιμο χρόνο τους και να αναπτύξουν περαιτέρω τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους, σε ένα παιδαγωγικό περιβάλλον.

Η σταδιακή επέκταση, στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, του θεσμού του ολοήμερου σχολείου στην Κύπρο έχει στόχο την καθολική εφαρμογή του στη δημοτική εκπαίδευση και την πιλοτική εφαρμογή του στη μέση εκπαίδευση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», η αναβάθμιση του ολοήμερου σχολείου, που αποτελεί μια από τις βασικές δεσμεύσεις στο πρόγραμμα διακυβέρνησης του Νίκου Χριστοδουλίδη στον τομέα της παιδείας, αναλύεται/ βασίζεται σε πέντε κύριους άξονες:

Πρώτο, υιοθέτηση καινοτομιών και προώθηση βελτιώσεων με σκοπό τη δημιουργία συνθηκών για ένα άνετο, δημιουργικό και οργανωμένο περιβάλλον μάθησης στο ολοήμερο σχολείο.

Δεύτερο, σχεδιασμός, εκπόνηση και υλοποίηση Αναλυτικού Προγράμματος για τα μαθήματα και τις δράσεις του ολοήμερου σχολείου.

Τρίτο, άμεση και διαρκής διασύνδεση του πρωινού σχολείου με το ολοήμερο σχολείο, τόσο σε παιδαγωγικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο.

Τέταρτο, διοικητική στήριξη, έλεγχος και αξιολόγηση του ολοήμερου σχολείου.

Πέμπτο, επιμόρφωση/ ενημέρωση εκπαιδευτικών.

Ιστορικό, μορφή και αξία του θεσμού

Ως γνωστό, η λειτουργία των oλοήμερων σχολείων προέκυψε από τις ανάγκες της κοινωνίας και του σύγχρονου τρόπου ζωής. Το ολοήμερο σχολείο προσφέρει στους γονείς τις απαραίτητες διευκολύνσεις, μέσω της δημιουργικής ενασχόλησης των παιδιών τους, κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Ο θεσμός λειτούργησε για πρώτη φορά τη σχολική χρονιά 1999-2000 πιλοτικά, σε μόλις 9 δημοτικά σχολεία. Σήμερα, το ΥΠΑΝ λειτουργεί 220 συνολικά ολοήμερα σχολεία (140 δημοτικά, 72 νηπιαγωγεία και 8 ειδικά σχολεία), στα οποία φοιτούν πέραν των 7 χιλιάδων παιδιών.

Το ολοήμερο σχολείο είναι από τα μεγαλύτερα προγράμματα του ΥΠΑΝ ως προς τον προϋπολογισμό του, με τις προσδοκίες για τα αναμενόμενα αποτελέσματα να είναι ανάλογες. Η λειτουργία ενός ολοήμερου, όπως μέχρι σήμερα λειτουργούσε, περιλαμβάνει τη σίτιση των παιδιών, την ολοκλήρωση της κατ’ οίκον εργασίας τους, μαθήματα Αγγλικών, καθώς και άλλα μαθήματα ενδιαφέροντος όπως Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Τέχνη, Θεατρική Αγωγή, Χορός, Μουσική κ.λπ.

Η κατάργηση της αγοράς υπηρεσιών εκπαιδευτικών για απασχόληση στο ολοήμερο σχολείο και η εργοδότηση εκπαιδευτικών από τους καταλόγους διοριστέων, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι το πρώτο και σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση του θεσμού.

Όπως και η ίδια η Αθηνά Μιχαηλίδου κατ΄επανάληψη δήλωσε, «στόχος του ΥΠΑΝ είναι ο  περαιτέρω εμπλουτισμός αυτών των θεμάτων, αφού η ενασχόληση με αυτές τις δημιουργικές δραστηριότητες είναι μια επιπλέον ευκαιρία για τα παιδιά να αναπτύξουν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους, να περάσουν ποιοτικό χρόνο με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές τους και  παράλληλα να νιώθουν χαρούμενα και δημιουργικά κατά την παραμονή τους στο σχολείο».

Τι αναμένεται από το ολοήμερο σχολείο

Ειδικότερα, η αναβάθμιση του θεσμού αναμένεται, ανάμεσα σε άλλα, να συμβάλει στην περαιτέρω:

• Ολόπλευρη καλλιέργεια και ανάπτυξη των  παιδιών.

• Ικανοποίηση των ειδικών ενδιαφερόντων των παιδιών.

• Προώθηση δράσεων που προάγουν την κοινωνικοποίηση, τη δημιουργικότητα, τη φιλαναγνωσία, την ερευνητική διάθεση, την αισθητική καλλιέργεια και τις πρακτικές ικανότητες των παιδιών.

• Παροχή χρόνου στα παιδιά για διεκπεραίωση της κατ’ οίκον εργασίας τους και για αντιμετώπιση μαθησιακών και άλλων δυσκολιών.

• Προετοιμασία αθλητικών, καλλιτεχνικών και άλλων δραστηριοτήτων.

• Αντιμετώπιση της ανισότητας ευκαιριών ανάμεσα στα παιδιά, λόγω των απογευματινών φροντιστηριακών μαθημάτων και άλλων δραστηριοτήτων.

• Προλαμβάνεται και περιορίζεται η παιδική παραβατικότητα. Τα παιδιά απασχολούνται επωφελώς και αποτρέπονται από το να αναπτύξουν αντικοινωνική συμπεριφορά ή δράση.

• Καταπολεμείται η άμετρη τηλεθέαση και η αλόγιστη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών.

• Αξιοποιούνται τα σχολικά κτίρια και οι σχολικές εγκαταστάσεις για περισσότερο χρόνο, πέρα από τη χρήση τους για το ημερήσιο πρόγραμμα του σχολείου.

Πηγή: Philenews

About the author

Demetris